Stígamót (สตีกาโมท) เป็นศูนย์สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมีดทางเพศ ซึ่งคุณสามารถขอคำปรึกษาได้ฟรีและเรื่องของคุณจะเก็บไว้เป็น ความลับ

สวัสดิการของคุณเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะเข้าไปช่วยเหลือหลังจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ที่นั่นจะมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ สาขาความรุนแรงทางเพศ พร้อมให้คำแนะนำ และคอยต้อนรับคุณด้วยสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น และพร้อมให้การบริการที่หลากหลาย

รุ่นที่พิมพ์ได้

  • ให้คำปรึกษสนบุคคลสำหรับผู้เคราะห์ร้ายในการถูกข่มขืน, การมีประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, การรบกวนทางเพศ, สิ่งลามกและโสเภณี ศูนย์ช่วยเหลือ Stígamót จะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับบุคคลที่ใช้ความรุนแรง
  • ในการขอคำปรึกษานั้น สามารถจองเวลาได ทีโทรศัพทหมายเลข 562-6868
  • ในการให้คำปรึกษา จะให้คำปรึกษาทั้งภาษาไอซ์แลนด์และภาษาอังกฤษ และมีล่ามแปลภาษาสำหรับภาษาอื่นๆ
  • ให้บริการทั้งเพศหญิงและเพศชาย
  • สำนักงานคุ้มครองป้องกันสวัสดิภาพเด็ก มีหน้าที่ในการดูแลเด็ก และสำนักงานฯยินดีต้อนรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคน ตามกฎหมายของปรเทศไอซ์แลนด์ กรณีที่มีการกระทำลวงละเมิดทางเพศกับเด็ กจะต้องแจ้ต่อพนักงานปกครอง
  •  ยินดีต้อนรับญาติพี่น้องของผู้เคราะห์ร้ายทุกท่าน ในการขอคำแนะนำ
  •  วิธีในการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือ Stígamót นั้น จะไม่ปฏิบัติไปตามระเบียบแบบแผน แต่จะยึดหลักการช่วยเหลือ ให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง ส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกกระทำรุนแรง จะมาขอความช่วยเหลือหลังจากเหตุเกิดไปนานหลายปีมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่สายเกินไปที่จะปฏิบัติ เพื่อปลดเปลื้อใผกระทบที่เกิดจากการถูกกระทำรุนแรง
  •  จักลุ่มให้คำแนะน โดยจะมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 4-6 คนรวมทั้งผู้ให้คำแนะนำ จะต้องอยู่ในกรอบของความชัดเจน, เก็บไว้เป็นความลับและบังคับในการเข้าประชุม กลุ่มจะพบปะกัน 15 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง และปฏิบัติกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการถูกกระทำรุนแร

 

เกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือ Stígamót

ศูนย์ช่วยเหลื Stígamót จะเป็นผู้ห้ความรู้- และงานด้านการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกาจัดการบรรยายและอบรมภายในโรงเรียน, องค์กรที่เกี่ยวข้องทางสังคม, เจ้าหน้าที่ของสถาบันต่างๆและต่อสาธารณะ

ศูนย์ช่วยเหลื Stígamót ได้ทำการสะสมข้อมูลทางสถิติ และขความร่วมมืจาสถาบัน- การศึกษในระดับมหาวิทยาลั และให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านการกระทำทารุณทางเพศ

ศูนย์ช่วยเหลื Stígamót จะยืนหยัใการต่อต้านเกี่ยวกับการกระทำทารุณทุกประเภท ซึ่งไม่สามารถลบล้างได้ด้วยการขอโทษหรืออ้างเหตุผล ผู้กระทำทารุณหรือรุนแรงจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของตนเสม