Stígamot là trung tâm cho nạn nhân bị lạm dụng và bạo hành tình dục. Tại nơi này bạn sẽ được tư vấn miễn phí và bảo mật. Tìm đến sự giúp đỡ sau khi bị lạm dụng và bạo hành tình dục là việc rất quan trọng cho sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Bạn sẽ được tư vấn một cách thân thiện và nhiệt tiǹh bởi các nhân viên chuyên nghiệp về lĩnh vực bạo hành tình dục.

Phiên bản có thể in