Stígamót- to centrum pomocy dla ofiar przemocy seksualnej, oferujące bezpłatne i poufne porady.
Jesteś ofiarą przemocy seksualnej? Uzyskanie pomocy jest kluczowe w wyjściu z traumy.
Tutaj otrzymasz profesjonalną pomoc w bezpiecznym miejscu oraz schronienie, szanujemy różnorodność kulturalną i językową.

Wersja do druku

  • Darmowe rozmowy indywidualne z ofiarami gwałtu, kazirodztwa, napastowania seksualnego, pornografii i prostytucji. Stígamót nie pracuje z osobami, które dopuszczają się przemocy.
  • W celu umówienia się na rozmowę należy zadzwonić na numer 562-6868 lub wysłać email na adres: [email protected] .
  • Oferujemy poradnictwo po islandzku i angielsku wraz z tłumaczami innych języków
  • Usługa ta przeznaczona jest zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn
  • Instytucje zajmujące się ochroną dzieci są odpowiedzialne za dzieci. Młodzież poniżej 18 roku życia jest mile widziana, jeśli ich sprawy są znane instytucjom ochrony dzieci. Zgodnie z prawem islandzkim należy zgłaszać władzom wykroczenia na tle seksualnym wyrządzane dzieciom poniżej 18 roku życia
  • Bliscy krewni są mile widziani na rozmowach, osobno dla każdego
  • W Stígamót nie prowadzimy tradycyjnej terapii lecz budujemy naszą działalność na pomaganiu w udzielaniu pomocy samemu sobie. Najczęściej pomocy szuka się po latach od chwili zajścia przemocy. Nigdy nie jest za późno na wyeliminowanie konsekwencji przemocy.
  • Oferujemy spotkania grupowe dla osób, które odbyły rozmowy indywidualne. Grupy te są grupami zamkniętymi dla 4-6 osób wraz z instruktorem. Zasady są wyraźne: obowiązuje całkowita poufność i obecność. Grupy spotykają się 15 razy przez 3 godziny na raz, gdzie omawia się różne zagadnienia związane z doświadczeniem przemocy.

 

Kilka słów o Stígamót

Stígamót prowadzi obszerną działalność informacyjną i zapobiegawczą w formie wykładów i kursów dla szkół, organizacji społecznych, pracowników instytucji i dla ogólnej publiczności.

Stígamót systematycznie gromadzi informacje i dąży do dobrej współpracy ze stowarzyszeniami naukowymi szkół wyższych i zachęca do badań nawiązujących do przemocy na tle seksualnym.

Stígamót wyraźnie podkreśla swój sprzeciw wobec każdej formy przemocy. Nigdy nie wolno bagatelizować przemocy poprzez wymówki lub usprawiedliwienia. Odpowiedzialność za spoczywa zawsze na osobach dopuszczających się przemocy.